NOVÁ SLOVNÍ ZÁSOBA, LEDEN 2021, NAUČIT SE:)

Monday /on Monday                                                                 pondělí / v pondělí

 

Tuesday / on Tuesday                                                               úterý / v úterý

 

Wednesday / on Wednesday                                                     středa / ve středu

 

Thursday / on Thursday                                                           čtvrtek / ve čtvrtek

 

Friday / on Friday                                                                     pátek / v pátek

 

Saturday / on Saturday                                                             sobota / v sobotu

 

Sunday / on Sunday                                                                  neděle / v neděli

 

go to school                                                                              chodit do školy

 

I go to school.                                                                          Já chodím do školy.

 

have a music lesson                                                                 mít hudební lekci

 

We have a music lesson.                                                         My máme hud.lekci.

 

Play basketball / football                                                       hrát basketbal/fotbal

 

They play football.                                                                  Oni hrají fotbal.