Aktuální učivo 4.a - anglický jazyk/Netolická

 

Průběhový čas

Když se děje nějaká aktivita teď, v této chvíli – používáme příponu ing + sloveso to be (is, are, am)

read – reading   číst                                      sleep – sleeping  spát           now-teď

sit – sitting          sedět                                  eat – eating   jíst

play – playing     hrát                                     drink – drinking  pít

watch – watching  dívat se

 

He is watching Tv now.     On se dívá teď na televizi.

 

We are drinking now.   My teď pijeme.

 

The boy is sleeping.  Ten kluk teď spí.

 

Maminka teď sedí.  Mum is sitting.

 

Ta dívka teď spí. The girl is sleeping now.

 

On teď jí. He is eating now.

 

Ona si teď hraje. She is playing now.