DOMÁCÍ ÚKOL NA 19.11.

Vzhledem k mému online školení se výuka angličtiny 19.11 nebude konat online, žáci o tom již byli informováni. Místo hodiny prosím děti, aby udělaly následující práci. 

Zadání: 

Do konce tohoto týdne mi na školní mail, nebo na chat Teamsu pošli vypracovaný úkol z učebnice str. 11, cv. 2 /look and complete the sentences - podíváte se na obrázek a na příkladové věty - napiš, které zvířátko je, nebo není na obrázku.

Nezapomeň na pravidlo there is/there are a some/any, pro jistotu pravidla zopakuji: there is - tam je (mluvím o jedné věci), there are - tam jsou (více věcí). Zápor: there isn´t (tam není), there aren´t (tam nejsou). 

Použití some / any. Some - používáme v kladných větách (There are some foxes. -Jsou tam nějaké lišky). Any - používáme v záporných větách (There aren´t any foxes. - Nejsou tam žádné lišky.) 

Práci můžete vyfotit a fotku poslat na můj školní mail, nebo sdílet či připojit k mailu nebo do chatu na Teams. 

S jakýmkoliv dotazem mne neváhejte kontaktovat. :)